ห้องแถลงข่าว

ห้องแถลงข่าว รองรับได้ถึง 50 ที่นั่ง พร้อมระบบเสียงสำหรับจัดงานแถลงข่าวต่างๆ และพื้นที่สื่อมวลชนเพื่อเก็บภาพบรรยากาศงานได้อย่างชัดเจน