ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ สนามหญ้าจริง และอาคารที่พักสำหรับนักฟุตบอล เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกซ้อมฟุตบอลระดับมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการ “ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่” (YAMAOKA HANASAKA ACADEMY: YHA) ตั้งอยู่ในบริเวณ รังสิต คลอง 4 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี