ห้องฟิตเนส

ห้องฟิตเนส โซนออกกำลังกายขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทุกรูปแบบ ด้วยอุปกรณ์ฟิตเนส และเครื่องออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน