ห้องพยาบาล

ห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์สำหรับกายภาพ อาทิ เก้าอี้นวด เตียงนวด และเตียงสำหรับกายภาพบำบัด ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ