BG UPDATE All News

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมกับ บีจี ปทุมฯ จัดอบรมโค้ชหลักสูตร B-license

1 เม.ย 2564

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ศูนย์ฝึกยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ หรือว่า (YHA) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด จัดพิธีเปิดการอบรมโค้ชหลักสูตร B-license ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1-14 เมษายน และ 2-7 พฤษภาคม 2564 โดยพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ทรงยศ กลิ่นศรีสุข และ เจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์ วิทยากรจากสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เป็นประธาน

โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 22 คน มีดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.นายปณิธาน มั่นประเทศ 2.นายสารัช พวงทรัพย์ 3.นายวิเศษ บริบูรณ์ 4.นายอภิศักดิ์ อาสายุทธ 5.นายบรรพจน์ ชัยชนะเดช 6.นายธนา อาทิตย์เที่ยง 7.นายอิสรา คำภากุมภ์ 8.นายสุริยัน ทรัพย์ผล 9.นายรักชาติ สังข์สุทธิ์ 10.นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์ 11.นายประธาน เสนาลา 12.นายนฤพัฒน์ นงค์นวล 13.นายปรัชญา สิทธิ 14.นายศราวุฒิ วนิชศิริ 15.นางสาวจันทร์เพ็ญ สีเสริม 16.นายสุรชาติ สิงห์โหง่น 17.นายอนุชา กิจพงษ์ศรี 18.นายวัฒนะ นุตทัศน์ 19.นายอำนาจ แก้วเขียว 20.นายอำนาจ คะรุรัมย์ 21.นายเทพณรงค์ มีมาก 22.นายธรรมรัตน์ เจืออรุณ

สำหรับผู้ฝึกสอนที่จบหลักสูตรระดับ B-license จะสามารถทำหน้าที่ในระดับอาชีพ อาทิ การเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในระดับไทยลีก 1 หรือ การเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ในระดับ ไทยลีก 2 จากนั้นเมื่อมีประสบการณ์ทำงานครบ 1 ปี ในการทำหน้าที่ สามารถเข้าอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนในระดับ A-license หรือ AFC 'A' Certificate Coaching Course ได้ต่อไป