BG News All News

"อ.ส.ค." พร้อมเสริมแกร่งขุนพล "เดอะ แรบบิท"

28 พ.ย 2562

นายวรเดช กฤตยาเกียรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด และการสื่อสารสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พร้อม ชาตรี ฉิมทะเล และ เชาว์วัตน์ วีระชาติ 2 ผู้เล่น "เดอะ แรบบิท" ร่วมงานแถลงข่าว "ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล 2019" ที่ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงาน และดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับงานนี้ พร้อมกล่าวว่า


 
"ในนามของ อ.ส.ค. ต้องขอขอบคุณ บีจีพียู ที่ให้เราเข้าไปเป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของทีม รวมทั้งให้เรานำนม ไทย-เดนมาร์ค เข้าไปมีส่วนในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่นักกีฬาบีจีพียู ซึ่งเรามองว่า การดื่มนมจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง และคนรุ่นใหม่ หรือแม้แต่ตัวนักกีฬาเอง ก็ควรหันมาให้ความสำคัญกับการดื่มนมให้มากขึ้น โดยทาง อ.ส.ค. ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนนักกีฬา บีจีพียู ให้มีความแข็งแกร่งของร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ"


 
สำหรับงาน "ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล 2019" (Thai-Denmark Milksic Festival 2019) เริ่มวันแรก 15 ธ.ค.62 บริเวณลานเนินนุ่ม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ก่อนจะหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสืบสาน รักษา  และต่อยอด "โคนมอาชีพพระราชทาน" ซึ่งเป็นอาชีพทรงคุณค่าที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง