ตำแหน่ง
กองกลาง
สัญชาติ
วันเกิด
9 พ.ค 2540
อายุ
23
น้ำหนัก
67kg
ส่วนสูง
164cm

ศราวิน แสงรา All Player

Statistics