ตำแหน่ง
กองกลาง
สัญชาติ
วันเกิด
23 ม.ค 2543
อายุ
21
น้ำหนัก
0kg
ส่วนสูง
0cm

ตะวัน โคตรสุโพธิ์ All Player

Statistics