1
ธนกร
ศิริอุเทน
2
วงศกร
ทองสุพิมพ์
3
จิระศักดิ์
ร่มโพธิ์
4
เจษฏากร
สายมายา
5
เดชานนท์
ศรีเมือง
6
ธนภูมิ
อ่วมปาน
7
ธนากร
ทองคำ
8
ศตวรรษ
ลีลา