ห้องสื่อมวลชน

ห้องสื่อมวลชน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างครบครัน