ศูนย์ฝึกซ้อมรังสิต คลอง 4

ศูนย์ฝึกซ้อมรังสิต คลอง 4 สนามหญ้าจริง และอาคารที่พักสำหรับนักฟุตบอล เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกซ้อมฟุตบอลระดับมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการ “ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่” (YAMAOKA HANASAKA ACADEMY: YHA) ตั้งอยู่ในบริเวณ รังสิต คลอง 4 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี