ศูนย์ฝึกซ้อมขอนแก่น

ศูนย์ฝึกซ้อมขอนแก่น สนามฟุตบอลหญ้าจริงขนาดมาตรฐาน 1 สนาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมอย่างครบครัน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชี ในบริเวณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น