Facilities Contact Us

สนามลีโอ สเตเดี้ยม

สนามลีโอ สเตเดี้ยม สนามสำหรับใช้ในการแข่งขันฟุตบอลเกมเหย้าของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส พร้อมเก้าอี้สนามกีฬามาตรฐาน สามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 10,114 ที่นั่ง ตั้งอยู่ในบริเวณบีจีซี ปทุมธานีกล๊าส โดยสนามฟุตบอลแห่งนี้เป็นสนามหญ้าจริง ขนาด 104 x 68 เมตร ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ในระดับ A Class